Klisterfister værner om din tillid til os, og vi behandler dit privatliv med fortrolighed. Vi ved, at et langvarigt forhold starter med tillid, og derfor gør vi meget ud af at holde dine personlige informationer fortrolige. Som besøgende på dette website skal du ikke være nervøs for, at dit privatliv bliver kompromitteret.

 

Dit privatliv er dit eget

Hos Klisterfister deler vi aldrig vores kunders personlige informationer med nogen som helst udenforstående. Vi hverken sælger, lejer eller afslører nogen personlige informationer om dig. Ganske enkelt.

Personlig informationer fra dig

Den eneste information Klisterfister indsamler fra dig er den information, du frivilligt giver. Vi kontakter kun personer, der har ønsket at blive kontaktet.

Links til andre websites

Klisterfister kan linke til andre websites, der kan være af interesse for vores besøgende. Fortrolighed og privatlivs regler på disse websites kan være forskellige fra vores egne. Du går på disse websites på eget ansvar og risiko. Du bør altid gennemlæse fortrolighed og privatlivs regler på alle sider, inden du afleverer personlige informationer.

Opsummering

Klisterfister respekterer altid dit privatliv og sætter stor pris på din tillid. Vi ønsker, at du får en underholdende og givtig oplevelse, når du besøger vores website. Har du spørgsmål af nogen art, eller er du bekymret omkring vores fortroligheds-erklæringer – så send os en mail på admin@Klisterfister.dk.

Ansvar

Klisterfister er gerne behjælpelig med registrering af domæne, webhotel, opsætning af e-mail konti, søgemaskineoptimering, Google annoncering m.v. i kundens navn. Efter registreringen af førnævnte opgaver har Klisterfister intet ansvar overfor tredjepart. Eventuelle driftsforstyrrelser hos tredjepart ligger uden for Klisterfister ansvarsområde.

Aftaler indgået med tredjepart gennem Klisterfister sker efter tredjeparts gældende betingelser, og Klisterfister er ikke ansvarlig for overholdelse heraf. Kunden har det fulde ansvar for overholdelse af de for tredjepart gældende betingelser.

Klisterfister og dets samarbejdspartnere frasiger sig ethvert ansvar for tabt omsætning/indtjening eller anden skade/tab af såvel økonomisk som anden karakter ved brug og køb/leje samt samarbejde med Klisterfister. Såfremt det leverede produkt ikke lever op til Kundens forventninger, står Klisterfister uden ansvar for tab i forbindelse hermed.

Klisterfister står inde for, at det leverede lever op til, hvad der er lovet i leveringsøjeblikket. Ændrer tredjepart i deres produkter, og måtte dette medfører, at Klisterfister leverede vare ikke længere lever op til forventningerne, står Klisterfister uden ansvar.

Kunden skal til enhver tid sikre sig mod, at data og andre informationer går tabt eller forvanskes ved løbende at tage backup af indholdet på det tildelte webhotel hos tredjepart. Klisterfister har intet ansvar for backup af indhold på hjemmesider, med mindre dette aftales særskilt, men kan på Kundens opfordring levere en kopi af sitet som det så ud på leverings tidspunktet. Kopien leveres som udgangspunkt på CD-rom i ikke-krypteret form, med mindre andet aftales.

Kunden er forpligtiget til at overholde dansk og international lovgivning samt til ikke at krænke 3. mand ved materiale m.v. på webhotel, hjemmeside eller i andet design samt ved registreringer af domænenavne. Dette omfatter – men er ikke begrænset til pædofilt, racistisk eller andet materiale, som i almindelighed anses for groft krænkende.

Kunden er forpligtet til at efterleve betingelser og retningslinier for Klisterfister leverandører/samarbejdspartnere inden for relevante områder.

Klisterfister fraskriver sig ethvert ansvar for materiale, billeder, tekst m.v. brugt hos kunden. For dette er kunden den til enhver tid ansvarlige.

Rettigheder (IP)

Klisterfister bevarer alle rettigheder til layout, design, opfindelser og lignende, som udvikles eller anvendes af Klisterfister i forbindelse med de aftalte leverancer. Kunden må ikke på egen hånd foretage ændringer i leveret materiale fra Klisterfister uden samtykke. Alle rettigheder til data, der tilvejebringes af kunden eller tredjepart, tilhører kunden eller tredjepart.

Kunden giver Klisterfister ret til at anvende kundens navn, logo, reference og løsninger i markedsførings-øjemed. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder Klisterfister sig endvidere ret til – til enhver tid at skaffe sig adgang til kundens brugerdata. I disse tilfælde vil Klisterfister være underlagt tavshedspligt overfor tredjepart.

Klisterfister er frit stillet til at vælge og skifte samarbejdspartnere og leverandører af ydelser og produkter, som Klisterfister anser for relevante og nødvendige i forbindelse med Klisterfister leverancer.

Din tilbagemelding

Hjælp os med at forbedre os – din tilbagemelding er vigtig for os. Send os en mail eller skriv et postkort og send det til Klisterfister, Skovlytoften 23, 2640 Holte.